Opleidingen

Horecaportier

De taken van de horecaportier zijn in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, de WPBR, vastgelegd. Om het beroep horecaportier te mogen uitoefenen dient men in bezit te zijn van een diploma waarna een beveiligingspas aangevraagd kan worden bij de politie. SFV werkt nauw samen met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) om het opleidingsmateriaal af te stemmen op dagelijkse praktijk. Werkgever en werknemers zijn hierbij betrokken. SVH geeft op haar site uitvoerige informatie over het examenprogramma en exameneisen. Ook voor het bestellen van studiemateriaal kan men terecht bij SVH. Werkgevers aangesloten bij VVNL kunnen voor hun werknemers/stagiaires korting krijgen.

Om het diploma SVH Horecaportier te behalen, moeten er twee examens afgelegd worden waarvoor men moet aanmelden: het Computerexamen Horecaportier en het Praktijkexamen Horecaportier.

Vergelijkbare diploma’s

Als je in bezit bent van een van de genoemde diploma’s voldoe je hiermee aan de exameneisen SVH Horecaportier en hoef je geen examen af te leggen of vrijstelling aan te vragen. De organisatie waar je werkt kan met onderstaande diploma’s een beveiligingspas bij de politie aanvragen.

  • Het diploma Beveiliger van de SVPB en de ECABO;
  • Het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties;
  • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB);
  • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB);
  • De diploma’s Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijsinstellingen, behaald voor 1 februari 1986;
  • Het Diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986;
  • Het Vakdiploma Basiscursus Marine Bewakingskorps samen met het diploma van het marine Bewakingscorps voor onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie, beide behaald voor 1 februari 1986;
  • Het certificaat Begincursus voor de bedrijfsbewaking, afgegeven door de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen te Rotterdam, behaald voor 1 februari 1986;
  • Het Basisdiploma Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 januari 1998.