Opleidingen

Event Security Officer

De taken van de ESO-beveiliger zijn gericht op evenementen. Bijvoorbeeld dancefeesten, concerten, braderieën of op evenementen met veel publiek zoals Koningsdag, maar ook tijdens kleinere bijeenkomsten waar veiligheid een vereiste is. Om het beroep ESO-beveiliger te mogen uitoefenen dient men in bezit te zijn van een diploma.

Opleiding

SFV werkt samen met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) om het opleidingsmateriaal af te stemmen op de dagelijkse praktijk. Werkgevers en werknemers zijn hierbij betrokken. Voor het bestellen van studiemateriaal kan men terecht in onze webshop. Werkgevers aangesloten bij VVNL krijgen voor hun werknemers/stagiaires korting.

Om het diploma ESO te behalen, moeten drie examenonderdelen afgelegd worden: Event Security en Wettelijke Kaders, beiden schriftelijk en Praktijkopdrachten ESO, mondeling. Na het behalen van de beide schriftelijke examens mag een kandidaat als stagiair een half jaar lang (conform cao) werken. Dit is ook de voorbereiding op het mondelinge examen. De stagiair ontvangt hiervoor een groene ESO-pas en voert zijn opdrachten tijdens minimaal zes verschillende evenementen uit bij een door ECABO geregistreerde organisatie.  Meer over alle exameneisen, het examenreglement en examenprogramma is te vinden op de site van SVPB of op het Platform beveiliging

Vergelijkbare diploma’s

Als je in bezit bent van een van de genoemde diploma’s voldoe je hiermee aan de exameneisen ESO en hoef je geen examen af te leggen of vrijstelling aan te vragen. De organisatie waar je werkt kan met onderstaande diploma’s een beveiligingspas bij de politie aanvragen.

  • Het diploma Beveiliger van de SVPB en de ECABO
  • Het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties
  • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB)
  • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB)
  • De diploma’s Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijsinstellingen, behaald voor 1 februari 1986
  • Het Diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986