Diensten

Zelfroosteren

Zelfroosteren maakt onderdeel uit van meer autonomie, zelfstandigheid en daarop gebaseerde inzet van competenties van werknemers. Zelfroosteren is belang voor invloed op eigen werktijden. 

Teams, individuen, die zelf vooraf bepalen welke competenties nodig zijn voor de werkopdracht komen hiermee los van hun eigen inzet en bepalen eerst op basis van kwaliteit wat de vereiste inzet en daarmee het basisrooster moet bevatten. Vervolgens kunnen werknemers als individu vanuit hun thuissituatie keuzen maken om hun eigen inzet en afstemming privé-werktijden bepalen wanneer ze werken. Daarbij geldt vooraf: hoe groter de flexibiliteit van inzet breed binnen de organisatie is (dus ook in uitwisselbaarheid met andere teams en/of werkzaamheden passend binnen de vereiste competenties) hoe groter de kans op een match met de roosterwensen.

Sociale partners bij de cao Veiligheidsdomein stimuleren het gebruik van zelfroostermethodieken zodat werknemers meer regie kunnen nemen over hun eigen werktijden en daarmee een betere balans krijgen tussen werk- en privétijd. Zodra VBe NL-leden gebruikmaken van het zelfroostersysteem van Intus vervalt de verschuivingstoeslag conform de cao Veiligheidsdomein.

Werkgevers van VBe NL zijn vrij om gebruik te maken van andere zelfroostersystemen of -methodieken dan het zelfroostersysteem van Intus. Echter vervalt de verschuivingstoeslag enkel indien het zelfroostersysteem of -methodiek gelijkgesteld is aan de zelfroosterwijze van Intus en het systeem voldoet aan gelijkwaardige specificaties en rapportageverplichtingen. Het SFV besluit of een zelfroostersysteem of -methodiek, anders dan Intus, voldoet aan de eisen en heeft de mogelijkheid om dit te controleren op volledigheid en juistheid.