Diensten

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken. Bloot staan aan ongewenst gedrag, te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld, of een combinatie daarvan, op de werkvloer noemt de wet psychosociale arbeidsbelasting (PSA).  Al deze factoren kunnen werkstress veroorzaken met als logisch gevolg verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een tool ingericht waarmee werkgevers naar de eigen organisatie kunnen kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen zo makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels. Na gebruik van de tool kan elke werkgever beschikken over een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. Klik voor de tool hier.

Er zijn de afgelopen jaren diverse methoden en instrumenten ontwikkeld om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en aan te pakken zoals:

  • gespreksleidraad werkstress
  • wegwijzer werkdruk en wegwijzer pesten op het werk
  • Aanpak pesten, een roadmap voor ondernemersraden
  • wegwijzer seksuele intimidatie
  • Infoblad grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  • agressie op het werk

Via deze website van AWVN zijn deze instrumenten hier te downloaden.