Cao Veiligheidsdomein

Veelgestelde vragen

Sociaal fonds

In de branche zijn 2 sociaal fondsen die premies heffen, te weten:
– Het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV), dit is het fonds van VVNL en AVV: De Democratische Vakbond.
– Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB), gekoppeld aan de cao Particuliere Beveiliging.

Alle VVNL-leden zijn premieplichting aan het SFV conform de cao Veiligheidsdomein artikel 42.

Ja, mogelijk dat u te maken heeft met andere fondsen zoals het pensioenfonds of het SFPB. Voor informatie verwijzen we naar bedrijfstakpensioenfonds beveiliging en daarbij horende verplichtstelling.

Voor premieplicht aan SFPB geldt het volgende.

VVNL crowdmanagementleden zijn per datum lidmaatschap niet meer premieplichtig aan het SFPB.

VVNL reguliere beveiligingsleden die vóór 21 oktober 2021 lid zijn geworden bij VVNL (toen nog VBe NL), zijn niet meer premieplichting aan het SFPB. Reguliere beveiligingsleden die vanaf 21 oktober 2021 lid zijn geworden bij VBe NL, zijn wel nog premieplichtig aan het SFPB.

Werkgevers die werknemers inzetten vanuit een overeenkomst met een payroll- en/of uitzendorganisatie zijn voor iedere werknemer € 27,50 aan premiebijdrage aan het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein verschuldigd. De bijdrage geldt afzonderlijk voor inzet van werknemers onder artikel 1 lid 2 en lid 3.

De premieafdracht van het SFV werkt met twee facturen, die tegelijkertijd worden verstuurd. Elk jaar worden gegevens opgevraagd waarmee de premie wordt berekend. De eerste factuur betreft een voorschot, gebaseerd op de gegevens van voorgaand jaar. De tweede factuur betreft een definitieve afrekening op basis van de gegevens die het opvolgend jaar zijn geïnventariseerd. Indien leden op jaarbasis een grote verandering in de loonsom verwachten kunnen zij dat doorgeven aan het SFV, de administrateur kan dan rekening houden met de hoogte van het voorschot.