Cao Veiligheidsdomein

Over de cao

Sociale partners

Werkgeversvereniging Vereniging Veiligheidsdomein Nederland, (VVNL) en AVV: De Democratische Vakbond, zijn de sociale partners die afspraken maken over de cao Veiligheidsdomein. De nieuwste Cao Veiligheidsdomein 2024-2025 kent een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025.

Op wie is de cao van toepassing?

De cao Veiligheidsdomein is van toepassing op alle werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij VVNL en werkzaamheden verrichten bij de hierna beschreven categorieën. Kijk hier voor de aangesloten werkgevers.

Crowdmanagement
Artikel 1 lid 2 is van toepassing op werknemers van crowdmanagementorganisaties. In de cao bedoelen we daarmee: evenementen-, horeca- en betaald voetbal KNVB beveiligingsorganisaties naast organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening.

Reguliere beveiliging
Artikel 1 lid 3 is van toepassing op werknemers van reguliere particuliere beveiligingsorganisaties, bestaande uit organisaties met object-, persoons-, detentie-, luchthavenbeveiliging, geld-waardelogistiek, winkel-, mobiele surveillance en alarmcentrales.

Oproepkracht crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging

Voor oproepkrachten die incidenteel en ad hoc worden ingezet maakt de cao voor een aantal functies in de evenementen-, horeca-, brandbeveiliging en verkeersregeling uitzonderingen mogelijk op de Wet Werk en Zekerheid. Zo is er een verlengde loonuitsluiting en zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar mogelijk. Dit past bij de bijzondere aard van de werkzaamheden in de evenementen- en horecabranche die een zeer wisselende inzet en piekbelasting op verschillende locaties van personeel kent. Tegelijkertijd is er een mogelijkheid voor het overeenkomen van een min-max groei variant arbeidscontract waarmee partijen de ontwikkeling naar meer vaste banen invulling willen geven.

Toeslagen

De cao kent geen toeslagen voor werknemers die werkzaam zijn in de crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging. De cao kent wel voor werknemers die werkzaam zijn in de reguliere beveiliging afspraken over toeslagen. Omdat evenementen werkzaamheden logischerwijs zo vaak op avonden en in weekeinden wordt verricht, wordt één uurtarief afgesproken waarin alle onregelmatigheidstoeslagen zijn opgenomen. Uiteraard kent de cao een goede maaltijdregeling, reiskosten- en reisurenregeling en alle andere zaken die bij het (evenementen)beveiligingswerk horen, zoals vergoedingen voor het werken met honden.

Minimum cao

In de cao zijn verder zijn minimum afspraken gemaakt. De werkgever mag hiervan positief afwijken.

Pensioen

Voor beveiligers vanaf 18 jaar of ouder is de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging van toepassing.

Invloed op de cao

Werknemers kunnen als er vragen of problemen zijn door de medewerkers van AVV: De Democratische Vakbond, geholpen worden. AVV: De Democratische Vakbond, helpt de aangesloten leden ook met andere aangelegenheden.

Werkgevers (leden) van VVNL bespreken de ontwikkelingen van de cao tijdens hun Algemene Ledenvergadering of speciale cao sessies. Werkgevers die individuele vragen hebben over de cao toepassing en uitleg kunnen hiervoor terecht bij VVNL.

VVNL en AVV: De Democratische Vakbond, gebruiken voor toekomstige cao-onderhandelingen inspraak van werknemers en bieden de kans om te stemmen, zodat meningen van werknemers tellen! Werknemers die actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen en de toekomst van hun arbeidsvoorwaarden én hun stem mogen geven over het cao-resultaten kunnen dat doen door een mail te sturen aan info@jouwveiligheidsdomein.nl.