Cao Veiligheidsdomein

Meld cao overtreding

Werkgevers en werknemers die werken met de cao Veiligheidsdomein kunnen conform artikel 6, onderbouwd met feiten en omstandigheden, een melding maken bij het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein over het niet naleven van de cao of een interpretatieverschil.

Na melding neemt het SFV contact met u en uw werknemer of werkgever op om de melding te behandelen. Doorgaans is een melding binnen zes weken behandeld.