Cao Veiligheidsdomein

Loonwijzer loondienst versus zzp

Het personeelstekort in de beveiliging is groot. Veel bedrijven in het veiligheidsdomein staan voortdurend voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Vaak wordt dit personeelstekort opgelost met de inzet van zzp’ers of uitzendkrachten. Terwijl sommige beveiligers in loondienst denken veel meer te kunnen verdienen als zelfstandig ondernemer. Maar is dat wel zo?

 • In onderstaand rekenvoorbeeld vergelijken we eens hoeveel een startende zzp’er in de beveiliging – met een gemiddeld uurtarief en evenveel werkzame uren – overhoudt ten opzichte van iemand in loondienst met een gemiddeld salaris conform cao Veiligheidsdomein 2024-2025 (maatman).


Vergelijking zzp’er (gemiddeld uurtarief) versus medewerker in loondienst (gemiddeld salaris)

Bij de zzp’er nemen we als uitgangspunt het gemiddelde uurtarief in de beveiligingsbranche volgens onderzoek van online bank KNAB: € 33,- (ex. btw). Om een eerlijke vergelijking te maken tussen een beveiliger in loondienst en een zzp’er in de beveiliging houden we bij de zzp’er ook rekening met bedrijfskosten en kosten voor pensioenopbouw en verzekeringen.

Let op: het voorbeeld houdt ook nog eens rekening met een extra belastingvoordeel als startende zzp’er: € 2.123. Dit voordeel vervalt na een aantal jaren. Het mag namelijk maar maximaal 3 keer worden toegepast gedurende de eerste 5 jaar als zelfstandige.

Toelichting bij het rekenvoorbeeld:

 • Aantal declarabele uren/dagen: De zzp’er in bovenstaand voorbeeld werkt evenveel uren als de beveiliger in loondienst (maatman): 1.740 uur. Alleen krijgt de maatman ook doorbetaald tijdens vakantie-uren en feestdagen en bij ziekte.
 • Reiskosten: Uitgangspunt bij de zzp’er is hetzelfde woon-werkverkeer als de maatman: 218 x 40 km a 0,23 cent per kilometer (= € 2.006).
 • Opbouw pensioen: De zzp’er reserveert jaarlijks hetzelfde bedrag aan pensioen als de maatman: € 4.745.
 • Reservering voor aov-verzekering: Als zzp’er heb je geen inkomsten bij ziekte. De zzp’er verzekert zich daarom tegen ziekte en langdurige uitval. In de vergelijking zijn dat de kosten voor arbeidsongeschiktheid (aov-verzekering): € 5.000.
 • Bedrijfskosten: De zzp’er maakt bedrijfskosten. Onder meer voor communicatie, administratie, vervoer, uniform (etc.): € 2.000. De zzp’er verzekert zich ook voor aansprakelijkheid: € 600.
 • Onregelmatigheidstoeslag: Bij de beveiliger in loondienst zijn onregelmatigheidstoeslagen en reiskosten verwerkt in het netto salaris (net als vakantiegeld en de eindejaarsuitkering).


Wil je zelf eens een rekensommetje maken? Check dan deze rekentool of deze van ABN AMRO.

Conclusie: de zzp’er verdient in bovenstaand rekenvoorbeeld gemiddeld zo’n € 25,- per maand meer. Maar als zelfstandige ben je wel zelf verantwoordelijk voor bepaalde risico’s:

 • Je inkomsten zijn onzeker.
 • Je moet zelf je pensioen voor later opbouwen.
 • Je krijgt niet doorbetaald bij ziekte en/of vakantie.
 • Je moet dus zelf je verzekering regelen voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt vaak ook een eigen risicotermijn (oftewel: wachttijd). Dat betekent dat de verzekering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid nog niet meteen uitkeert. Wil je dat wel? Dan is de verzekering duurder. 
 • Het risico op schijnzelfstandigheid bestaat: iemand presenteert zich als zelfstandige, maar volgens het arbeidsrecht is sprake van een dienstverband (zie ook afbeelding Checklist).
 • Het fiscale voordeel als startende ondernemer – de ‘startersaftrek’ – vervalt na een aantal jaren (maximaal 3 keer binnen 5 jaar).
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je administratie.
 • Wet- en regelgeving voor de zzp’er kan veranderen.


Wat is het verschil in kosten voor de werkgever/opdrachtgever?
De werkgever/opdrachtgever heeft bepaalde bedrijfskosten – zoals de kosten voor een werkplek – die gelijk blijven, ongeacht het soort inzet (loondienst of zelfstandige).

 • Maar als werkgever van de beveiliger in loondienst (maatman) zijn de totale werkgeverslasten zo’n € 55.670 per jaar. Hierin zitten bijvoorbeeld ook de kosten voor werkkleding, verzekeringen en het pensioen van de werknemer.
 • Als opdrachtgever is het bedrijf bij bovenstaand voorbeeld voor de inhuur van een zelfstandige € 57.420 per jaar kwijt. Kortom: het aantal ingehuurde uren x het uurtarief. Maar bij inhuur van zelfstandigen zijn werkprocessen vaak complexer ingericht (om schijnzelfstandigheid te voorkomen). Ook is er minder binding met de missie, visie en de doelstellingen van het bedrijf.


Tot slot: wanneer is een zzp’er eigenlijk echt zelfstandig? Een uitgebreide checklist vind je hier: