Cao Veiligheidsdomein

Arbeidstijdenregeling

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebt op een pauze en rusttijd. Naast de arbeidstijdenwet bestaat er het Arbeidstijdenbesluit, dit besluit bevat uitzonderingen op de arbeidstijdenwet.

In de cao Veiligheidsdomein staan aanvullende en afwijkende afspraken op de Arbeidstijdenwet die gemaakt zijn voor de veiligheidsbranche. Enkele afspraken zijn alleen van toepassing op crowdmanagementwerknemers en andere alleen op reguliere beveiligers.

In het onderstaande vereenvoudigde schema vind u exact welke aanvullende en afwijkende afspraken er zijn gemaakt.